Algen

Het aquarium hoort een pronkstuk te zijn in onze huiskamer. Niets is vervelender dan een bak vol met alg dat keer op keer weer terug komt.

Er zijn veel verschillende soorten algen met ieder hun eigen bestrijdingsmethode. Over het algemeen kunnen we zeggen dat we bij een algenprobleem minder moeten voeren en meer (m.n. snelgroeiende) waterplanten in het aquarium moeten plaatsen. Bacteriën die in het water aanwezig zijn breken afvalstoffen (restjes voer, afgestorven bladeren etc.) af via ammonium (NH4) en nitriet (NO2) om tot nitraat (NO3). Dit nitraat is voeding voor de planten. Zijn er te weinig planten in het aquarium dan gaan de algen zich ermee voeden. Het logische gevolg is dat de algen tot overlast gaan zorgen. Natuurlijk spelen de factoren licht en zuurstof ook een rol bij de alg ontwikkeling. Direct zonlicht in de bak zorgt er niet voor dat de alg ontstaat maar bevorderd wel de groei ervan.

Baardalg

Zijn korte bruinzwarte haren, zeer vastzittend. Komt veel voor op Javavaren. Tegenmaatregel: Sterk aangetaste bladeren afsnijden, water zuurder maken met biologische turfextracten zoals Negrocell of Torogran.

Penseelalg

Lijkt op baardalg maar zijn langere haren, deels vrijzwevend, deels op stenen of planten. Tegenmaatregel: Kiezel- en vrij zwevende algen opzuigen. Algeneters in de bak zoals Black Molly’s, guppy’s of platy’s.

Kiezelalgen

Zijn zwartgroene puntjes op de bovenkant van het blad, vaak bij Anubias en Echinodorus soorten, meest op oude bladeren. Tegenmaatregel: Aangetaste bladeren niet verwijderen maar algeneters inzetten zoals de Ancistrus.

Bruine algen

Dit is een licht bruinachtige aanslag op de bladeren, stenen of wanden. Tegenmaatregel: Kiezel- en vrij zwevende algen opzuigen. Algeneters in de bak zoals Black Molly’s, guppy’s of platy’s.

Draadalgen

Deze groene draden omspinnen eerst de bladstengel en daarna de rest. Draadalg komt voor in een aquarium met gezond water maar waar teveel voeding in zit. Tegenmaatregel: IJzerbemesting geven en snel groeiende planten inzetten zoals bijvoorbeeld waterpest. Minder voeren en algeneters inzetten zoals Black Molly’s. Mochten deze tegenmaatregelen niet afdoende zijn dan kunt u een algenkuur, Protalon 707, toedienen. Dit middel is onschadelijk voor de vissen en planten.

Volvox algen

Deze alg geeft het water een matgroene kleur. Tegenmaatregel: Veel minder voeren en meer planten. Geen water verversen, eventueel een UV-lamp plaatsen. Als begeleidende maatregel wordt een oxidator geplaatst.

Blauwalg

Deze blauwzwarte tot donkergroene alg is gemakkelijk weg te strijken. De alg ruikt naar salmiak. Tegenmaatregel: Blauwalg is geen alg maar een Cyano-bacterie die ontstaat in een verstoort evenwicht van de stikstof kringloop. Meestal is te veel vervuiling de hoofdoorzaak. Deel van het water verversen en Cyanocell van HS toedienen. IJzerbemesting geven en zorgen dat de temperatuur niet boven de 24 graden komt.

Fluweelalg

Fluweelachtig, bruinzwart laagje aan de bovenkant van de bladeren dat zich er niet af laat strijken. Tegenmaatregel: Algeneters inzetten zoals guppy’s, Black Molly’s, platy’s en de Ancistrus.

Slijmalg

Slijmachtige, lichtgroene aanslag in het hele aquarium. Tegenmaatregel: Water verversen en snel groeiende waterplanten inzetten zoals waterpest. Mochten deze tegenmaatregelen niet afdoende zijn dan kunt u een algenkuur, Protalon 707, toedienen. Dit middel is onschadelijk voor de vissen en planten.

Als we algeneters in het aquarium zetten kunnen we ze beter de eerste acht dagen niet voeren. Als voeding krijgen ze tabletten met een hoog plantaardig gehalte.

Aquariumplanten

 

 

Alternanthera rosaefolia

Herkomst Waarschijnlijk het Zuidoosten van de Verenigde Staten
Watertemperatuur 23 graden

 

Ambulia (Limnophila sessiliflora)

Herkomst Japan, India, Pakistan. Hier wordt de plant in modderige rivierbeddingen gevonden.
Watertemperatuur 25 graden

 

Aponogeton ulvaceus

Herkomst West en Noordwest Madagascar
Watertemperatuur rond de 23 graden

 

Argentijnse waterpest (Lagarosiphon muscoides (Elodea/densa))

Herkomst

Tropisch en subtropisch Zuid-Amerika en in delen van Noord-Amerika

Watertemperatuur

maximaal 24 graden 

 

Bacopa amplexicaulis

Herkomst

De Atlantische kustgebieden en het zuiden en midden van de Verenigde Staten. Hier wordt de plant zowel boven als onder water aangeboden.

Watertemperatuur

niet meer dan 25 en niet minder dan 18 graden.

 

Belgisch groen (Hygrophila polysperma)

Herkomst

Zuidoost Azië

Watertemperatuur

tussen de 15 en 30 graden

 

Cryptocoryne nevilii

Herkomst

Deze Crypto komt, zoals vele andere, uit Ceylon.

Watertemperatuur

niet minder dan 22 graden

 

Cryptocoryne petchii

Herkomst

Ceylon

Watertemperatuur

niet onder de 20 graden

 

Groene cabomba (Caboma aquatica)

Herkomst Brazilië en Zuid-Mexico. Hier wordt de plant aangetroffen in stilstaande riviertjes en kleine meertjes.
Watertemperatuur niet minder dan 19 graden

 

 

Hoornblad (Ceratophyllum demersum)

Herkomst Cosmopoliet
Watertemperatuur niet te hoog, 20 tot 22 graden

 

Hygrophila salicifolia

Herkomst Zuid-China, Noord-Australië, Zuid-India en Ceylon.
Watertemperatuur rond de 25 graden

 

Kleinbladige Bacopa (Bacopa monnieri)

Herkomst Australië, Azië en Amerika
Watertemperatuur 22 graden

 

Lobelia (Lobelia cardinalis)

Herkomst Noord-Amerika, van het zuidelijk gedeelte van Canada tot rond de Golf van Mexico.
Watertemperatuur zeker niet lager dan 24 graden

 

Ludwigia repens (Ludwigia natans)

Herkomst In de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Daar komt de plant voor in zwak stromende wateren. Ook in Mexico komt de Ludwigia veelvuldig voor. Het is een moerasplant van de oever met een gemengde bodem.
Watertemperatuur 23 graden

 

Mini vaantje (Hottonia inflata)

Herkomst Deze fraaie en decoratieve plant wordt in het Zuiden van de Verenigde Staten gevonden.
Watertemperatuur 23 graden

 

Naaldgras (Eleocharis acicularis)

Herkomst Vrijwel de gehele wereld, alleen de zuiver tropische gebieden uitgezonderd.
Watertemperatuur 23 graden

 

Nomaphila stricta

Herkomst De plant groeit op de oevers van rivieren met een kleiachtige bodem in Zuidoost-Azië.
Watertemperatuur tussen 20 en 24 graden

 

Penningkruid (Lysimachia nummularia)

Herkomst Het Westen van de Verenigde Staten, Japan en ook Europa.
Watertemperatuur maximaal 22 graden

 

Reuzen Vallisneria (Vallisneria giganten)

Herkomst De Filippijnen en Nieuw Guinea.
Watertemperatuur niet minder dan 20 graden, tot 35 graden

 

Slaplantje (Samolus floribundus (Samolus parviflorus))

Herkomst De plant wordt in de gematigde en tropische gedeelten van Amerika gevonden. Hij groeit daar op vochtige oevers of in zeer ondiep water.
Watertemperatuur tussen 18 en 22 graden

 

Spathiphyllum (wallisii)

Herkomst Naar alle waarschijnlijkheid komt deze plant uit Colombia.
Watertemperatuur tussen de 18 en 24 graden

 

Sterrenkruid (Heteranthera zosteraefolia)

Herkomst Bolivia en Brazilië
Watertemperatuur 23 graden

 

Vaantjesplant (Hygrophila difformis (synnema triflorum))

Herkomst Veelvuldig voorkomende plant in tropisch Azië.
Watertemperatuur bij voorkeur boven de 23 graden

 

 

De meest voorkomende visziekten

Witte-stipziekte

De vis is bedekt met witte puntjes die in grootte variëren van 0,1 tot 1 mm. De vis heeft vaak geen eetlust, trekt met zijn vinnen en zwemt schommelend.

Oorzaak: De witte stip wordt veroorzaakt door de eencellige van de soort Ichthyophtirius multifiliis. Vaak ontstaat deze ziekte als de vis door slechte waterkwaliteit of door wisselende omstandigheden gestresst of verzwakt raakt. Deze wisselende omstandigheden kunnen snelle temperatuurschommelingen , het transport van vissen of water verversen zijn.

Behandeling: Zo snel mogelijk met geschikte medicijnen behandelen (Ichtocell). Alle absorberende filtermaterialen, zoals kool of zeoliet uit het filter halen.
De parasiet zit tussen de opper- en onderhuid. De huid erboven is afgestorven en is wit van kleur. Vandaar de benaming witte stip. De vissen schuren heel vaak langs decoratie om de parasiet kwijt te raken en daardoor kunnen wondjes ontstaan. We zien na witte stip dan ook heel vaak schimmel op de aangetaste plekken ontstaan. Dit moet weer behandeld worden met een schimmel middel (Fungicell).

Schimmelziekte

De vis heeft watachtige schimmelige aanslag. Deze aanslag kan door besmetting met algen groen, zwart of zelfs rood kleuren.

Oorzaken: Beschadiging van de slijmlaag en als gevolg daarvan ontbinding van de slijmlaag.

Behandeling: Zo snel mogelijk met geschikte medicijnen behandelen (Fungicell). Alle absorberende filtermaterialen, zoals kool en zeoliet uit het filter halen.
Ter ondersteuning het zuurstof gehalte verhogen en een deel van het water verversen. Extra vitaminen geven en na behandeling het filter reinigen.

Buikwaterzucht

De vis wordt steeds dikker en dreigt uit elkaar te barsten. De schubben staan overeind waardoor dit ook wel de dennenappelziekte wordt genoemd. Soms puilen de ogen ook uit.

Oorzaken: Wordt in het algemeen veroorzaakt door slecht werkende nieren, te veel of verkeerde voeding. Deze ziekte kan ook veroorzaakt worden door bacteriën.

Behandeling: De behandeling is moeilijk. Medicijnen geven (Fungicell) en de temperatuur en het zuurstof gehalte verhogen.

Vinrot

De uiteinden van de vinnen zijn weggerot. De huid is op diverse plaatsen aangetast en de kleuren verbleken.

Oorzaken: Kan door verschillende bacteriën komen maar ook door zuurstofgebrek of beschadiging tijdens het vervoer.

Behandeling: Zuurstofgehalte verhogen en behandelen met medicijnen (Fungicell). Alle absorberende filtermaterialen, zoals kool en zeoliet uit het filter halen.

Neonziekte

De kleuren verbleken als een gordel vanaf het midden van het lichaam. De ingekapselde sporendiertjes zijn als een witte vlek achter in het lichaam zichtbaar.

Oorzaken: Deze ziekte wordt veroorzaakt door de verwekker Plistophora.

Behandeling: Zeer moeilijk, zelden resultaat.

Peperstip

De vis is bedekt met griesmeelachtige stipjes. Ze zijn het beste te zien als we in de lengterichting langs de vis kijken. Vooral de achterkant van de schubben zit vol.

Oorzaken: Deze ziekte wordt veroorzaakt door de verwekker Oodinium Pillularis.

Behandeling: Met geschikte medicijnen behandelen (Fungicell).

Vergiftiging door chemicaliën

De kleur van de vis verbleekt, de vis ademt moeilijk aan de oppervlakte en zwemt onbeheerst (tuimelen, draaien, tegen wanden stoten).

Oorzaken: Dit kan door verschillende oorzaken komen. De meest voorkomende zijn; rest reinigingsmiddel in de aquariumemmer, overbemesting, haarspray of plantenbeschermingsmiddelen te dicht bij het aquarium gebruikt, of water uit ontzoutingsinstallatie om buizen te ontkalken.

Behandelen: Bijna geheel water verversen en aan nieuw water wel bacteriën (Bacto-Z) en slijmhuidbescherming (Procell) toedienen. Niet voeren en controleren of het filter wel genoeg doorstroomt. Vissen nauwkeurig observeren; omdat de afweer nu verzwakt is kunnen er heel gemakkelijk andere ziekten optreden.

Vergiftiging door ongunstige waterwaarden

De vissen verbleken langzaam van kleuren, vertonen rustig gedrag en gaan schuin of op de zij liggen. De vissen krijgen huidtroebeling aan de ogen, krijgen soms uitpuilende ogen en gaan sneller ademhalen.

Oorzaken: Ongunstige waterwaarden doordat er te snel te veel vissen in een opstartend aquarium zijn geplaatst of doordat er een te grootte schoonmaak is gehouden. We verstoren dan te veel het biologische evenwicht waardoor er een vergiftiging optreedt.

Behandeling: 1/3 van het water verversen en bacterie cultuur toedienen. Eventueel extra zuurstof toedienen. Geen nieuwe vissen in het aquarium plaatsen maar wel zorgen voor voldoende waterplanten die snel groeien.

Wormen

De volwassen wormen hangen als een trosje uit de anus en zijn bruin tot roodbruin van kleur. De vissen zijn vaak aan het vermageren. Bij kieuwwormen zien we vaak een versnelde ademhaling en schuurwondjes aan de kop. De vissen houden sms een kieuwdeksel dicht en er kunnen kleurloze draadachtige wormen uit de kieuwen hangen.

Oorzaken: Worminfecties kunnen ontstaan door te voeren met besmet levend voedsel, het inbrengen van slakken en bij nieuwe besmette dieren.

Behandeling: Behandelen met Camacell.

Page 1 of 3

Openingstijden

Maandag -

Dinsdag -

Woensdag -

Donderdag -

Vrijdag -

Zaterdag -

12:00 18:00

9:00 18:00

9:00 18:00

9:00 18:00

9:00 21:00

9:00 17:00

 

Contact

Oud Bodegraafseweg 2

2411 HS Bodegraven

Tel: 0172-611552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.