Pekelkreeftjes

Het pekelkreeftje, Artemia salina, werd voor de eerste keer beschreven in 1755. De officiële benaming is sinds 1979 Artemia species, omdat er ondertussen verschillende soorten bekend raakten, die niet onder één naam geplaatst konden worden.

Levende Artemia is een ideaal voer voor vissen, omdat het hun eetlust stimuleert en tevens hun jachtinstinct aanwakkert. Het intensieve gebruik van pekelkreeftjes als visvoeder, werd voor het eerst toegepast in 1924 in het Steinhart aquarium in San Francisco. Daar ontdekte men wat een fantastisch natuurlijk visvoeder levende Artemia was.

Artemia producten zijn te verkrijgen in allerlei vormen. Iedere aquariaan, die al eens een kweekje met eierleggers heeft gepleegd, kent ongetwijfeld die eitjes van het pekelkreeftje. In een oplossing van 30gr jodiumvrij zout op 1 liter water en bij een temperatuur van 28ºC en een goede doorluchting komen de naupliën na 24 uur uit. Als je de beluchting afzet en je laat het recipiënt enkele minuten staan, zal je zien dat de legen eierschalen en de niet uitgekomen eitjes naar de oppervlakte stijgen. Nu kan je de levende microscopisch kleine naupliën, die gelden als het beste en vaak enige opfokvoer voor jongbroed, keurig afhevelen over een Artemiazeefje. Zorg er hierbij wel voor dat er geen lege eierschalen of niet uitgekomen eitjes meegezogen worden en zo in je kweekbak terechtkomen. Er zijn immers sterke vermoedens dat, indien zeer jonge vislarfjes deze eierschalen of onontloken eitjes opeten, dit een obstructie veroorzaakt in hun darmkanaal, wat de dood tot gevolg heeft. Eenmaal wanneer de jongen groter zijn, zullen ze dit, omdat hun transitkanaal breder is geworden, probleemloos overleven. De eierschalen zullen, samen met de andere ballaststoffen, uitgescheiden worden. Artemianaupliën kunnen in zoet water meerdere uren in leven blijven. Tegenwoordig worden ze ook drooggevroren of in vlokvorm op de markt gebracht en zijn ze diepgevroren en levend te koop.

Openingstijden

Maandag -

Dinsdag -

Woensdag -

Donderdag -

Vrijdag -

Zaterdag -

12:00 18:00

9:00 18:00

9:00 18:00

9:00 18:00

9:00 21:00

9:00 17:00

 

Contact

Oud Bodegraafseweg 2

2411 HS Bodegraven

Tel: 0172-611552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.